นโยบายเว็บไซต์

เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ฮาโกเน่นาวี

เว็บไซต์ฮาโกเน่นาวี (ต่อจากนี้จะถูกเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ถูกดำเนินการโดยบริษัทโอดะคิว ฮาโกเน่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท รถไฟฟ้าโอดะคิว จำกัด (ต่อจากนี้จะถูกเรียกว่า “บริษัท”) และตัวแทน

ทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกท่านได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ลิงค์

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่สามารถติดตั้งลิงค์มาถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม หากต้องการทำลิงค์มายังเว็บไซต์นี้กรุณาใช้ภาพแบนเนอร์ด้านล่าง และในการตั้งค่าของลิงค์กรุณาระบุข้อความว่าเป็นลิงค์ไปสู่ “เว็บไซต์ ฮาโกเน่ นาวี” ด้วย นอกจากนี้แล้วกรุณาใช้ลิงค์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างที่จะนำสู่หน้าหลักของเว็บไซต์นี้

ลิงค์สู่เว็บไซต์ฮาโกเน่ นาวี
URL: https://www.hakonenavi.jp/international/th/
โปรดละเว้นการกระทำที่ทำให้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไปปรากฏในเว็บไซต์อื่นราวกับเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ต้นทางลิงค์นั้นๆ เช่น การแสดงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในกรอบ ซึ่งการกระทำนี้ถือเป็นข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์นี้

แม้หลังจากการติดตั้งลิงค์แล้ว หากทางบริษัทพิจารณาว่าการติดตั้งลิงค์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ทางบริษัทเผยแพร่ ทางบริษัทอาจร้องขอให้ยุติการติดตั้งลิงค์นั้นๆ ได้

2. ลิขสิทธิ์

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้ถูกคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์และกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการการใช้งานส่วนตัวใดๆ หรือการกระทำที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ การอ้างอิงถึง การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้าม

รวมถึงในกรณีที่อ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไปจะต้องใช้วิธีการอันเหมาะสมและแสดงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ตาม

3. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลิงค์มาถึง ทางบริษัทจึงไม่สามารถรับประกันได้ถึงข้อความและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ที่ติดตั้งลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ ทางบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ แต่ทางบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทุกท่านเพราะการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากเว็บไซต์อื่นที่มีการติดตั้งลิงค์มายังเว็บไซต์นี้ได้

ข้อมูลสินค้า บริการ แคมเปญและอื่นๆ ที่ระบุในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งของสินค้า บริการ และแคมเปญที่ทางบริษัทหรือบริษัทเจ้าของข้อมูลนั้นๆ จำหน่ายและให้บริการเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงสินค้า บริการ และแคมเปญทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูล ณ เวลาที่จัดทำข้อมูลลงในเว็บไซต์ จึงอาจทำให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของชื่อเรียกหรือรายละเอียดหลังจากทำข้อมูลลงในเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า รวมไปถึงอาจทำให้ข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้บางส่วนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไปได้

URL ของเว็บไซต์นี้ รวมไปถึง URL ของหน้าหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากลิงค์เสีย ปัญหาการแสดงของหน้าเว็บ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ URL ในเว็บไซต์นี้

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดมาจากการระงับ การล้มเลิกของการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

ทางบริษัทไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีการปิดตัว ไม่มีข้อผิดพลาด หรือส่วนที่ขาดตกบกพร่องจะได้รับการแก้ไข รวมถึงไม่รับรองว่าจะไม่มีความเสียหายอื่นใดเกิดขึ้นจากไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเหตุอื่นๆ

4. ขอบเขตการใช้งานของนโยบายนี้

นโยบายเว็บไซต์นี้มีขอบเขตครอบคลุมทุกข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ รวมไปถึงคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเหล่านั้น

5. เว็บบราว์เซอร์

ขอแนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้ในการเข้าชมเว็บไซต์ (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2019)
– Internet Explorer (รุ่นล่าสุด)
– Firefox (รุ่นล่าสุด)
– Safari (รุ่นล่าสุด)
– Google Chrome (รุ่นล่าสุด)
เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์อาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้องเมื่อใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นในการชมเว็บไซต์นี้

6.เรื่องการใช้งานคุกกี้ (cookie)

เว็บไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ บริษัทอาจจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้ ณ ที่นี้มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด หรือนำเสนอข้อมูลที่ปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล และอื่นๆ บนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยอิงจากสภาพแวดล้อมในการใช้งาน แต่ไม่มีการแสดงข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

ท่านผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ให้ทางเว็บเก็บข้อมูลโดยการใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเข้าไปตั้งค่าที่บราวเซอร์เพื่อปฏิเสธไม่รับคุกกี้ได้ แต่กรุณารับทราบว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้ท่านไม่ได้สามารถรับบริการบางส่วนจากเว็บไซต์ของเรา

(จบ)