[10/14 6:30PM]Regarding the operation of the transportation network with regard to damage by Typhoon Hagibis 19 in the Hakone area.

About volcanic activity in Hakone

Hakone Ropeway Operation Suspended

Notice: Due to the heightened volcanic alert level for Owakudani, the Hakone Sightseeing Cruise and Hakone Ropeway 1-day Ticket is not being sold at this time.
*The Hakone Sightseeing Cruise is still running on a normal schedule.

ข้อมูลวิธีการเดินทาง

วิธีเดินทางไปฮาโกเน่

รวมวิธีการเดินทางจากสถานที่ต่างๆ ในญี่ปุ่นไปยังฮาโกเน่
กรุณาเลือกสถานที่ต้นของคุณจากหัวข้อ “โตเกียว (รวมถึงโยโกฮามะ)” “โอซาก้า (รวมถึงเกียวโต)” “นาโงย่า” หรือ “ภูเขาไฟฟูจิ”

วิธีเดินทางภายในฮาโกเน่

ภายในฮาโกเน่มีพาหนะวิ่งให้บริการหลากหลายชนิดทั้งรถไฟ รถบัส รถไฟขึ้นเขา รถราง กระเช้าลอยฟ้า เรือทัศนาจร และอื่นๆ อีกมากมาย ในหัวข้อนี้เราจะมาแนะนำข้อมูลการเดินรถและข้อมูลสถานีหลักของฮาโกเน่กันค่ะ

2019.10.15(Oct) 09:12
หยุดให้บริการหรืองดวิ่งให้บริการชั่วคราว