ตรวจสอบเส้นทาง

ตรวจเช็คข้อมูลเส้นทางและสถานะการเดินรถ ณ เวลาปัจจุบันของพาหนะที่สามารถใช้บริการได้ด้วยตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่นี่!
*เฉพาะรถไฟสายโอดะคิวและพาหนะต่างๆ ที่วิ่งให้บริการในฮาโกเน่เท่านั้น

แผนที่ (เขตที่สามารถใช้ตั๋วฟรีพาสได้)

On schedule

箱根登山電車Hakone Tozan Line

On schedule

箱根ロープウェイHakone Ropeway

Reduce operation

箱根登山バスHakone Tozan Bus

Hakonemachi-ko-Hakone-Yumoto Sta.

Reduce operation

Cause:
Spread of COVID-19
Situation:
planned service suspension

箱根登山電車Hakone Tozan Line

Miyanoshita(Hakone Tozan Line)
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

Miyanoshita(Hakone Tozan Line)
〜Gora

No waiting time

Gora(Hakone Tozan Line)
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

Hakone-Yumoto(Hakone Tozan Line)
〜Gora

No waiting time

箱根登山ケーブルカーHakone Tozan Cable Car

Sounzan(Hakone Tozan Cable Car)
〜Gora

No waiting time

Gora(Hakone Tozan Cable Car)
〜Sounzan

No waiting time

箱根ロープウェイHakone Ropeway

Owakudani(Hakone Ropeway)
〜Sounzan

No waiting time

Sounzan(Hakone Ropeway)
〜Owakudani

No waiting time

Togendai(Hakone Ropeway)
〜Owakudani

No waiting time

Owakudani(Hakone Ropeway)
〜Togendai

No waiting time

箱根海賊船Hakone Sightseeing Cruise

MotoHakone-ko(Hakone Sightseeing Cruise)
〜Togendai

No waiting time

Hakonemachi-ko(Hakone Sightseeing Cruise)
〜Togendai

No waiting time

Togendai(Hakone Sightseeing Cruise)
〜MotoHakone-ko

No waiting time

Hakonemachi-ko
〜MotoHakone-ko

No waiting time

MotoHakone-ko(Hakone Sightseeing Cruise)
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

箱根登山バスHakone Tozan Bus

[T][H]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~Miyanoshita
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

[K]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~MotoHakone-ko
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

[R]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~Hakonemachi-ko
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

[S]Gora(Hakone Tozan bus)~Senkyoro-mae
〜Gora

No waiting time

[S]Gora(Hakone Tozan bus)~Kowakien
〜Gora

No waiting time

[T]Togendai(Hakone Tozan bus)~Sengoku
〜Togendai

No waiting time

[H]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Kowakien
〜MotoHakone-ko

No waiting time

[K]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Hakone-Yumoto
〜MotoHakone-ko

No waiting time

[R]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Hakonemachi-ko
〜MotoHakone-ko

No waiting time

[H]Hakonemachi-ko(Hakone Tozan bus)~MotoHakone-ko
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

[R]Hakonemachi-ko(Hakone Tozan bus)~Hakone-Yumoto
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

小田急箱根高速バスOdakyu Hakone Highway Bus

Gotemba Sta.
〜Togendai

No waiting time

Hotel de Yama
〜Togendai

No waiting time

東海バスTokai Bus Orange Shuttle

Mishima Sta.(Tokai Bus)
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

Hakonemachi-ko
〜Mishima

No waiting time

小田急ロマンスカーOdakyu Limited Express Romancecar

Hakone-Yumoto(Limited Express “Romancecar”)
〜Odawara

No waiting time

Hakone-Yumoto(Hakone Tozan Line)
〜Odawara

No waiting time

Odawara(Limited Express “Romancecar”)
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

Odawara(Hakone Tozan Line)
〜Hakone-Yumoto

No waiting time

ค้นหาตารางเวลาเดินรถและเรือ

พิมพ์ชื่อสถานีรถไฟหรือชื่อป้ายรถบัสเป็นภาษาอังกฤษเพื่อค้นหาตารางเวลาเดินรถ
*ค้นหาได้เฉพาะพาหนะต่างๆ ในฮาโกเน่ รถไฟสายโอดะคิว และรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถของรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์

ตารางเวลาเดินรถไฟและรถบัสภายในโซนฮาโกเน่ที่บริหารโดยกลุ่มบริษัทโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถและเรือ

ข้อมูลอ้างอิง

แผนที่

แผนที่ระบุเส้นทางและบริเวณที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ตั๋วฟรีพาสได้
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วิธีเดินทางภายในฮาโกเน่

ในฮาโกเน่มีพาหนะวิ่งให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถประจำทาง รถราง กระเช้าลอยฟ้า และเรือทัศนาจรชมทะเลสาบ
สามารถเช็ครายละเอียดพาหนะแต่ละชนิด สถานีหรือจุดให้บริการหลักๆ ได้ที่นี่