ตรวจสอบเส้นทาง

ตรวจเช็คข้อมูลเส้นทางและสถานะการเดินรถ ณ เวลาปัจจุบันของพาหนะที่สามารถใช้บริการได้ด้วยตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่นี่!
*เฉพาะรถไฟสายโอดะคิวและพาหนะต่างๆ ที่วิ่งให้บริการในฮาโกเน่เท่านั้น

แผนที่ (เขตที่สามารถใช้ตั๋วฟรีพาสได้)

箱根登山電車Hakone Tozan Line

Hakone-Yumoto
〜Miyanoshita(Hakone Tozan Line)

No waiting time

Gora
〜Miyanoshita(Hakone Tozan Line)

No waiting time

Hakone-Yumoto
〜Gora(Hakone Tozan Line)

No waiting time

Gora
〜Hakone-Yumoto(Hakone Tozan Line)

No waiting time

箱根登山ケーブルカーHakone Tozan Cable Car

Gora
〜Sounzan(Hakone Tozan Cable Car)

No waiting time

Sounzan
〜Gora(Hakone Tozan Cable Car)

No waiting time

箱根ロープウェイHakone Ropeway

Sounzan
〜Owakudani(Hakone Ropeway)

No waiting time

Owakudani
〜Sounzan(Hakone Ropeway)

No waiting time

Owakudani
〜Togendai(Hakone Ropeway)

No waiting time

Togendai
〜Owakudani(Hakone Ropeway)

No waiting time

箱根海賊船Hakone Sightseeing Cruise

Togendai
〜MotoHakone-ko(Hakone Sightseeing Cruise)

No waiting time

Togendai
〜Hakonemachi-ko(Hakone Sightseeing Cruise)

No waiting time

MotoHakone-ko
〜Togendai(Hakone Sightseeing Cruise)

No waiting time

MotoHakone-ko
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

Hakonemachi-ko
〜MotoHakone-ko(Hakone Sightseeing Cruise)

No waiting time

箱根登山バスHakone Tozan Bus

Hakone-Yumoto
〜[T][H]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~Miyanoshita

No waiting time

Hakone-Yumoto
〜[K]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~MotoHakone-ko

No waiting time

Hakone-Yumoto
〜[R]Hakone-Yumoto(Hakone Tozan bus)~Hakonemachi-ko

No waiting time

Gora
〜[S]Gora(Hakone Tozan bus)~Senkyoro-mae

No waiting time

Gora
〜[S]Gora(Hakone Tozan bus)~Kowakien

No waiting time

Togendai
〜[T]Togendai(Hakone Tozan bus)~Sengoku

No waiting time

MotoHakone-ko
〜[H]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Kowakien

No waiting time

MotoHakone-ko
〜[K]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Hakone-Yumoto

No waiting time

MotoHakone-ko
〜[R]MotoHakone-ko(Hakone Tozan bus)~Hakonemachi-ko

No waiting time

Hakonemachi-ko
〜[H]Hakonemachi-ko(Hakone Tozan bus)~MotoHakone-ko

No waiting time

Hakonemachi-ko
〜[R]Hakonemachi-ko(Hakone Tozan bus)~Hakone-Yumoto

No waiting time

小田急箱根高速バスOdakyu Hakone Highway Bus

Togendai
〜Gotemba Sta.

No waiting time

Togendai
〜Hotel de Yama

No waiting time

東海バスTokai Bus Orange Shuttle

Hakonemachi-ko
〜Mishima Sta.(Tokai Bus)

No waiting time

Mishima
〜Hakonemachi-ko

No waiting time

小田急ロマンスカーOdakyu Limited Express Romancecar

Odawara
〜Hakone-Yumoto(Limited Express “Romancecar”)

No waiting time

Odawara
〜Hakone-Yumoto(Hakone Tozan Line)

No waiting time

Hakone-Yumoto
〜Odawara(Limited Express “Romancecar”)

No waiting time

Hakone-Yumoto
〜Odawara(Hakone Tozan Line)

No waiting time

ค้นหาตารางเวลาเดินรถและเรือ

พิมพ์ชื่อสถานีรถไฟหรือชื่อป้ายรถบัสเป็นภาษาอังกฤษเพื่อค้นหาตารางเวลาเดินรถ
*ค้นหาได้เฉพาะพาหนะต่างๆ ในฮาโกเน่ รถไฟสายโอดะคิว และรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถของรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์

ตารางเวลาเดินรถไฟและรถบัสภายในโซนฮาโกเน่ที่บริหารโดยกลุ่มบริษัทโอดะคิวฮาโกเน่

ตารางเวลาเดินรถและเรือ

ข้อมูลอ้างอิง

แผนที่

แผนที่ระบุเส้นทางและบริเวณที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ตั๋วฟรีพาสได้
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วิธีเดินทางภายในฮาโกเน่

ในฮาโกเน่มีพาหนะวิ่งให้บริการมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถประจำทาง รถราง กระเช้าลอยฟ้า และเรือทัศนาจรชมทะเลสาบ
สามารถเช็ครายละเอียดพาหนะแต่ละชนิด สถานีหรือจุดให้บริการหลักๆ ได้ที่นี่