แนะนำสถานีหลักสถานีและท่าเรือโทเก็นไดกับบริเวณรอบๆ
(Togendai Station & Port)

แผนที่ภายในสถานี

จุดอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณสถานี

 1. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะและสถานีโอดาวาระ

  ป้ายหมายเลข 1
  รถที่วิ่งไปยังสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto) สถานีโอดาวาระ (Odawara) โดยผ่านเซนโงกุ (Sengoku) และมิยะโนะชิตะ (Miyanoshita)

 2. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปสถานีชินจูกุและสนามบินฮาเนดะ

  ป้ายหมายเลข 2
  รถที่วิ่งไปยังสถานีชินจูกุ (Shinjuku) และสนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport) โดยผ่านสถานีโกเทมบะ (Gotemba)

 3. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปโคจิริ ฮาโกเน่เอ็น และโรงแรมโอดะคิวยามะ

  ป้ายหมายเลข 3
  รถที่วิ่งไปยังโคจิริ (Kojiri) ฮาโกเน่เอ็น (Hakone-en) และโรงแรมโอดะคิวยามะ (Hotel de Yama)

 4. จุดจำหน่ายตั๋วรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซังและรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

  สามารถซื้อตั๋วรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซังและรถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ รวมถึงตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่ชั้น 1

 5. จุดจำหน่ายตั๋วกระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่

  สามารถซื้อตั๋วกระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่ได้ที่ชั้น 1

 6. ช่องตรวจตั๋วกระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่

  ผู้ใช้บริการกระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่จากโทเง็นได (Togendai) เพื่อไปยังอุบาโกะ (Ubako) โอวากุดานิ (Owakudani) และโซอุนซัน (Sounzan) ให้เข้าช่องตรวจตั๋วบนชั้น 1 เพื่อไปยังกระเช้า

 7. จุดจำหน่ายตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ (ชั้น B2)

  สามารถซื้อตั๋วเรือทัศนาจรสำหรับเดินทางไปยังท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) และท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ได้ที่ชั้น B2

 8. จุดขึ้นเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่

  จุดขึ้นเรือเรือทัศนาจรเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) และท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ตั้งอยู่ที่ชั้น B2