แนะนำสถานีหลักท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone-ko)

แผนที่ภายในสถานี

จุดอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณสถานี

 1. ศูนย์บริการและจุดจำหน่ายตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่

  สถานที่จำหน่ายตั๋วเรือทัศนาจรไปยังท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) และท่าเรือโทเง็นได (Togendai Port) รวมถึงมีโซนพักผ่อนสำหรับรอขึ้นเรือและร้านค้าให้บริการด้วย

 2. จุดจำหน่ายตั๋วรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (ศูนย์บริการโมโตะฮาโกเน่)

  สถานที่จำหน่ายตั๋วและบริการข้อมูลรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง และสามารถซื้อตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่นี่ด้วย

 3. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปฮาโกเน่ยุโมโตะและสถานีโอดาวาระ

  ป้ายหมายเลข 1
  รถที่วิ่งไปยังสถานีโอดาวาระ (Odawara) และสถานียุโมโตะ (Yumoto) โดยผ่านทางหลวง
  หมายเลข 1
  และรถที่วิ่งไปยังสถานีโกระ (Gora) โดยผ่านอาชิโนะยุ (Ashinoyu) และโควาคิเอ็น (Kowakien)

  ป้ายหมายเลข 2
  รถที่วิ่งไปยังสถานีโอดาวาระ (Odawara) และสถานียุโมโตะ (Yumoto) โดยผ่านฮาโกเน่ชินโด (Hakone-shindo) และฮาโกเน่มาจิโค (Hakonemachi-ko)

 4. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปสถานีมิชิมะและสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ

  ป้ายหมายเลข 3
  ป้ายรถบัสเฉพาะกาล

  ป้ายหมายเลข 4
  รถที่วิ่งไปยังสถานีมิชิมะ (Mishima)

  ป้ายหมายเลข 5
  รถที่วิ่งไปยังสถานีฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto) เส้นทางคิวไคโด (Kyukaido) โดยผ่านคามิฮาตาจุกุ (Kami-Hatajuku)
  ป้ายรถชัทเทิลบัสของโรงแรมโอดะคิวยามะ (Hotel de Yama) ก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกัน

 5. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปท่าเรือฮาโกเน่มาจิ

  ป้ายหมายเลข 6
  รถที่วิ่งไปยังฮาโกเน่มาจิโค (Hakonemachi-ko)