About volcanic activity in Hakone

Hakone Ropeway Operation Suspended

Notice: Due to the heightened volcanic alert level for Owakudani, the Hakone Sightseeing Cruise and Hakone Ropeway 1-day Ticket is not being sold at this time.
*The Hakone Sightseeing Cruise is still running on a normal schedule.

แนะนำสถานีหลักท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakonemachi-ko)

แผนที่ภายในสถานี

จุดอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณสถานี

 1. จุดขึ้นเรือและจุดจำหน่ายตั๋ว เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่

  สถานที่ขึ้นเรือทัศนาจรไปยังท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) และท่าเรือโทเง็นได (Togendai Port) รวมถึงมีโซนพักผ่อนสำหรับรอขึ้นเรือและร้านค้าให้บริการด้วย

 2. จุดจำหน่ายตั๋ว รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง (ศูนย์บริการฮาโกเน่มาจิ)

  สถานที่จำหน่ายตั๋วและบริการข้อมูลรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง และสามารถซื้อตั๋วฮาโกเน่ ฟรีพาสได้ที่นี่ด้วย

 3. ป้ายรถประจำทางสำหรับสายที่ไปฮาโกเน่ยุโมโตะ โอดาวาระ ยุงาวาระ และมิชิมะ

  ป้ายหมายเลข 1
  รถที่วิ่งไปยังสถานีโอดาวาระ (Odawara) และสถานียุโมโตะ (Yumoto) โดยผ่านทางหลวงหมายเลข 1

  ป้ายหมายเลข 2
  รถที่วิ่งไปยังสถานีโอดาวาระ (Odawara) และสถานียุโมโตะ (Yumoto) โดยผ่านฮาโกเน่ชินโด (Hakone-shindo)

  ป้ายหมายเลข 3
  รถที่วิ่งไปยังสถานียุงาวาระ (Yugawara) และสถานีมิชิมะ (Mishima) โดยผ่านไดคันซัง (Daikanzan)