ช้อปปิ้ง

มาฮาโกเน่ซื้ออะไรดี ต้องอ่านตรงนี้!
แนะนำร้านค้าสำหรับช้อปปิ้งของฝากอย่าง งานฝีมือดั้งเดิมจากไม้ “โยเซกิไซกุ” หรือ ขนมยอดนิยมประจำท้องถิ่น “ออนเซ็นมันจู” และอื่นๆ อีกมากมาย!

บทความ