ออนเซ็น

ฮาโกเน่มีออนเซ็น หรือ บ่อน้ำพุร้อน หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถชมทัศนียภาพอันแสนสวยงาม ออนเซ็นธีมปาร์คที่ราวกับสวนน้ำ และอื่นๆ มาดูออนเซ็นอันหลากหลายในฮาโกเน่และวิธีเพลิดเพลินกับออนเซ็นอย่างถูกต้องกันเถอะ!

บทความ