About volcanic activity in Hakone

Hakone Ropeway Operation Suspended

Notice: Due to the heightened volcanic alert level for Owakudani, the Hakone Sightseeing Cruise and Hakone Ropeway 1-day Ticket is not being sold at this time.
*The Hakone Sightseeing Cruise is still running on a normal schedule.

กิจกรรม

แนะนำกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์หลากหลายรูปแบบรอให้ทุกคนมาเข้าร่วม! ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีนป่ายกลางป่าและกิจกรรมลองทำงานหัตถกรรมไม้ดั้งเดิม “โยเซกิไซกุ” เป็นต้น
มาดูกันว่าในฮาโกเน่มีกิจกรรมน่าสนใจอะไรให้ทำบ้าง!

บทความ