กิจกรรม

แนะนำกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์หลากหลายรูปแบบรอให้ทุกคนมาเข้าร่วม! ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปีนป่ายกลางป่าและกิจกรรมลองทำงานหัตถกรรมไม้ดั้งเดิม “โยเซกิไซกุ” เป็นต้น
มาดูกันว่าในฮาโกเน่มีกิจกรรมน่าสนใจอะไรให้ทำบ้าง!

บทความ