โซนที่

ฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto)

เมืองออนเซ็นเก่าแก่อันเจริญรุ่งเรือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดคึกคักที่เรียงรายไปด้วยออนเซ็น ที่พัก และร้านจำหน่ายของฝาก สามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์จากโตเกียว (ชินจุกุ) มาถึงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง