[10/14 6:30PM]Regarding the operation of the transportation network with regard to damage by Typhoon Hagibis 19 in the Hakone area.

About volcanic activity in Hakone

Hakone Ropeway Operation Suspended

Notice: Due to the heightened volcanic alert level for Owakudani, the Hakone Sightseeing Cruise and Hakone Ropeway 1-day Ticket is not being sold at this time.
*The Hakone Sightseeing Cruise is still running on a normal schedule.

โซนที่

ฮาโกเน่ยุโมโตะ (Hakone-Yumoto)

เมืองออนเซ็นเก่าแก่อันเจริญรุ่งเรือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดคึกคักที่เรียงรายไปด้วยออนเซ็น ที่พัก และร้านจำหน่ายของฝาก สามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์จากโตเกียว (ชินจุกุ) มาถึงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ

บทความที่เกี่ยวข้อง