โซนที่

โอดาวาระ (Odawara)

ประตูสู่ฮาโกเน่จากโตเกียวที่มีผู้คนมากมายเดินทางเข้ามา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของฮาโกเน่ เราสามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์จากโตเกียว (ชินจูกุ) มาถึงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ นอกจากนี้ก็ยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโดต่อไปถึงเกียวโตและโอซาก้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถเลยเช่นกัน