โซนที่

โมโตะฮาโกเน่ ฮาโกเน่มาจิ ถนนโทไคโดเก่า (Motohakone, Hakonemachi, Old Tokaido road)

โซนทะเลสาบอาชิเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ทะเลสาบอาชิที่มีเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่สัญจรไปมา และศาลเจ้าฮาโกเน่ นอกจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทั้งจากบริเวณท่าเรือโมโตะฮาโกเน่และท่าเรือฮาโกเน่มาจิอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง