โซนที่

มิชิมะ (Mishima)

แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของฮาโกเน่ ตรงกลางระหว่างฮาโกเน่และอิซุพอดี โดยเป็นเมืองแห่ง “แหล่งน้ำขึ้นชื่อ” ที่มีน้ำละลายจากหิมะของภูเขาไฟฟูจิผุดขึ้นมาตามจุดต่างๆ ภายในเมือง