วิธีเดินทางไปฮาโกเน่

จากสถานีชินจูกุ (Shinjuku)

หากจะเดินทางจากชินจูกุไปยังฮาโกเน่ ขอแนะนำให้ซื้อตั๋ว “e-Romancecar”จากออนไลน์จะสะดวกมาก!

รถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์ (Limited Express Romancecar)

รถไฟแบบด่วนพิเศษของสายโอดะคิวที่วิ่งให้บริการระหว่างเส้นทางชินจูกุ - ฮาโกเนโดยใช้เวลาน้อยสุดที่เพียง 73 นาทีก็ถึงที่หมาย ผู้โดยสารสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามด้านนอกหน้าต่างบานใหญ่ได้ตลอดการเดินทาง นอกจากนี้ก็ยังครบครันไปด้วยบริการจำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอื่นๆ

จากสถานีโตเกียว (Tokyo) / จากสถานีโอเทมาจิ (Otemachi)

จากสนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport)

จากสนามบินนาริตะ (Narita Airport)

จากสถานีโยโกฮามะ (Yokohama)