วิธีเดินทางไปฮาโกเน่

จากสถานีคาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)

รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่

รถบัสที่วิ่งให้บริการระหว่างเส้นทางโตเกียว - ฮาโกเน่ โดยประกอบด้วย “สายฮาเนดะ” ที่วิ่งให้บริการจากสนามบินฮาเนดะ (Haneda Airport) ผ่านสถานีโยโกฮาม่า (Yokohama) ไปยังโซนต่างๆ ในฮาโกเน่ “สายฮาโกเน่” ที่วิ่งให้บริการจากชินจูกุ (Shinjuku) ไปยังโรงแรมโอดะคิวยามะ (Hotel de Yama) และ “สายโตเกียว” ที่วิ่งให้บริการระหว่างสถานีโตเกียว (Tokyo) - ฮาโกเน่ (Hakone)