การเดินทาง

การเดินทางในฮาโกเน่

รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง

เมื่อมาถึงสถานีฮาโกเน่-ยุโมโตะ ท่านก็จะพบรถไฟสายฮาโกเน่ โทซังที่ชานชาลาทันที ซึ่งรถไฟสายนี้จะนำผู้โดยสารขึ้นเนินเขาที่สูงชัน
เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ สนุกสนานกับการเข้าโค้งและไต่เขาสูงชัน หากท่านได้มีโอกาสนั่งด้านหน้าหรือหลังขบวน ท่านก็จะได้มีโอกาสเห็นความแตกต่างของความสูงชันในขณะที่รถไฟเคลื่อนขบวนไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าประทับใจจนลืมหายใจกันเลยทีเดียวเชียว

สถานีตามสายและเวลาที่ใช้ในการเดินทาง

เข้าสู่สถานีฮาโกเน่-ยุโมโตะ เพื่อใช้บริการรถด่วนโอดะคิว "โรแมนซ์คาร์"


 • โอดะคิว "โรแมนซ์คาร์"
  เข้าสู่ชานชาลาที่ 1

 • รถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง
  ออกจากเชานชาลาที่ 3

เมื่อเข้าสู่สถานีฮาโกเน่-ยุโมโตะ (ชานชาลาที่ 1) ชานชาลาที่ 3 สำหรับรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง จะอยู่ฝั่งตรงข้าม รถไฟจะออกขบวนจากชานชาลาไม่อันใดก็อันหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับตารางการเดินทาง ดังนั้นท่านควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่ให้แน่ใจก่อนเข้ารับบริการ

ที่นั่ง


 • มุมมองภายในของรถไฟ

 • ที่นั่งพิเศษ

ที่นั่งจะเป็นระบบขึ้นก่อนได้นั่งก่อน ซึ่งจะไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้าแต่อย่างใด ที่นั่งได้ถูกจัดตามลำดับความสำคัญนั่นก็คือ ผู้ชรา หรือสตรีมีครรภ์ หรือผู้พิการทุพพลภาพซึ่งมีบริการที่นั่งพิเศษ ได้โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่ง และโปรดปิดเครื่องมือสื่อสารเมื่ออยู่ใกล้บริเวณที่นั่งพิเศษนี้

โปรดให้ความร่วมมือ


ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ตลอดการโดยสาร

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนขบวน ผู้โดยสารจะถูกอนุญาตให้บริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มใด ๆ เมื่อผู้โดยสารหนาแน่น

ประตูตั๋วอัตโนมัติ


ประตูตั๋วอัตโนมัติ ณ
สถานีฮาโกเน่-ยุโมโตะ

ตั๋วที่มาพร้อมกับแถบแม่เหล็ก (สีดำหรือสีน้ำตาล) ด้านหลังจะถูกใช้กับประตูตั๋วอัตโนมัติ ในกรณีที่ตั๋วสีขาวไม่มีแถบแม่เหล็กด้านหลัง ได้โปรดแสดงตั๋ว หรือ ฮาโกเน่ ฟรีพาส กับเจ้าหน้าที่สถานี

ขึ้นหรือลงจากรถไฟที่สถานีไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ


 • สถานีโชโคคุนะโมริ จะมี
  เจ้าหนี้ประจำการในช่วง
  กลางวัน

 • สถานีโทโนะซาวะ จะไม่
  มีเจ้าหน้าที่ประจำการ
  ตลอดเวลา

บางสถานีระหว่างฮาโกเน่-ยุโมโตะและโกระ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการเพียงช่วงเวลากลางวันเท่านั้น สำหรับสถานีอื่นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอดเวลา

ขึ้นรถไฟ ณ สถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ

เพียงขึ้นรถไฟตามปกติ ท่านสามารถซื้อตั๋วไปยังจุดหมายปลายทางของท่านบนขบวน หรือชำระค่าปรับโดยสารได้ที่สถานีที่ท่านได้ทำการลง

ลงรถไฟ ณ สถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ

เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วจะเป็นผู้ทำการเก็บตั๋วของท่าน หากตั๋วของท่านไม่ได้ถูกเก็บ โปรดวางตั๋วไว้ที่กล่องรับตั๋ว เช่นในรูปภาพทางซ้ายมือ ณ สถานี

หากใช้ฮาโกเน่ ฟรีพาส


ฮาโกเน่ ฟรีพาส

หากท่านใช้ฮาโกเน่ ฟรีพาส โปรดแสดงตั๋วที่เคาน์เตอร์ตั๋วหรือที่ผู้เก็บตั๋วเมื่อท่านขึ้นหรือลงจากขบวนรถไฟ

หากใช้ฮาโกเน่ ฟรีพาส


ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ สถานี
ฮาโกเน่-ยุโมโตะ

ท่านสามารถซื้อจั๋วได้จากตู๋จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติได้ที่สถานีรถไฟ โปรดตรวจสอบค่าโดยสารได้ที่ตารางและชำระค่าโดยสารตามราคาที่กำหนดเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของท่าน

 • *ในกรณีของสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการและไม่มีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ท่านต้องแน่ใจว่าท่านจำชื่อของสถานีที่ท่านได้ขึ้นมา

หากท่านได้ขึ้นรถไฟมาจากสถานีที่ไม่เจ้าหน้าที่ประจำการและไม่มีตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ท่านสามารถซื้อตั๋วได้จากคนเก็บตั๋ว โดยระบุถึงสถานีที่ท่านได้ทำการขึ้นและจุดหมายปลายทางของท่าน หรือระบุเพียงแค่สถานีที่ท่านได้ขึ้นมาและชำระค่าปรับโดยสารที่เคาน์เตอร์ตั๋วของสถานีจุดหมายปลายทาง (หรือชำระที่ผู้เก็บตั๋วหากท่านลงสู่สถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำการ)

ค่าโดยสารปกติ (เที่ยวเดียว)

  ผู้ใหญ่ เด็ก
โอดาวาระ ไป โกระ 670 เยน 340 เยน
ฮาโกเน่-ยุโมโตะ ไป โกระ 400 เยน 200 เยน
ฮาโกเน่-ยุโมโตะ ไป มิยะโนะชิตะ 270 เยน 140 เยน
ฮาโกเน่-ยุโมโตะ ไป โควะกิดานิ 360 เยน 180 เยน
ฮาโกเน่-ยุโมโตะ ไป โชโคคุโนะโมริ 400 เยน 200 เยน
 • *ค่าโดยสารเด็กสำหรับเด็กอายุ 6 - 11

Package Plan recommended by Odakyu Travel.

RECOMMENDED PLAN